[:nl]In mijn vorige artikel schreef ik over het destilleren van sinaasappelschillen. We hebben tijdens het oogstfeest op zondag 25 oktober uit 33 Kg sinaasappelschillen 100 mL etherische olie gedestilleerd.

Citrus Sinensis  var. Valencia late

 
 

Uit: The Chemistry of Essential Oils Made Simple van David Stewart

 
Ik vond het toch interessant om de samenstelling van de olie te laten analyseren. Afgelopen zaterdag kreeg ik de analyseresultaten binnen.Uit de literatuur en door een aantal analyses die IFF voor leerlingen van mijn school heeft uitgevoerd weet ik dat het voornaamste bestanddeel van de olie limoneen is.

Peak RT (min) Compound name % Norm (%) Allergens
(%)
5 13,3 b-MYRCENE 1,75
1,50 – 3,50
8 16,2 LIMONENE 93,99
93,0 – 96,0
93,99
17 20,7 OCTANAL 0,23
0,10 – 0,40
18 27,6 NONANAL 0,05
0,01 – 0,06

een deel van de samenstelling in % uitgedrukt
Het percentage limoneen, bijna 94%, is inderdaad hoog. Zelfs hoger dan David Stewart in zijn boek aangeeft als bovengrens. Pyrenessences die de analyses heeft uitgevoerd detecteerde met de gaschromatograaf 68 verschillende stoffen.
 
oranges
De eindconclusies was dat de olie qua samenstelling voldoet aan de ISO 3140 : 05-2011 norm voor zoete sinaasappel. De olie voldoet aan deze norm als de analyse laat zien dat de stoffen binnen een bepaald percentage liggen. Voor limoneen is dat tussen de 93 en 96 %.
Mocht je interesse hebben in meer analyse-resultaten stuur dan een mailtje met een verzoek om wat meer achtergrondinformatie naar indekoperenketel@gmail.com[:en]

In my previous article I wrote about distilling orange peels. Out of 33 Kg orange peels I distilled 100 ml essential oil.

Citrus Sinensis  var. Valencia late

From literature and a number of analyzes undertaken by IFF for students in my school I knew that the main component of the oil is limonene.

Uit: The Chemistry of Essential Oils Made Simple van David Stewart

I thought it was interesting to analyze the composition of the oil. Last Saturday I received the analysis results.

Peak
RT (min)
Compound name
%
Norm (%)
Allergens
(%)
5
13,3
b-MYRCENE
1,75
1,50 – 3,50
 
8
16,2
LIMONENE
93,99
93,0 – 96,0
93,99
17
20,7
OCTANAL
0,23
0,10 – 0,40
 
18
27,6
NONANAL
0,05
0,01 – 0,06
 
                                a part of the composition in mass %
The percentage of limonene, nearly 94%, is indeed high. Even higher than David Stewart in his book indicates as upper limit. Pyrenessences who performed the analyzes detected 68 different substances.
The final conclusion was that the oil composition complies with the ISO 3140: 05-2011 standard for sweet orange. The oil complies with this standard, if the analysis shows that the compunds be within a certain percentage. For limonene that is between 93 and 96%.
If you are interested in more analysis results please send an email with a request for some background to indekoperenketel@gmail.com.

[:]